Info stichting

De kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren;

Geef om het leven

Doelstelling

De Stichting Gééf om het Leven heeft ten doel het inzamelen van geld ten behoeve van kankerpatiënten, om derhalve;

  • De kwaliteit van leven van kankerpatiënten te verbeteren;
  • Wetenschappelijk kankeronderzoek stimuleren;
  • Bewustwording te creëren over het belang van een gezonde leefstijl als het gaat om kankerpreventie,

En al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het ontstaan van de stichting

Op 24 maart 2017 ben ik (Clemence Hurks), op 44-jarige leeftijd, gediagnostiseerd met ongeneeslijke kanker (Baarmoederkanker met uitzaaiingen naar beide longen). Volgens de oncologen van zowel het UMC Utrecht als het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven had ik maar een maximale levensverwachting van 2,5 jaar. 

Omdat ik mijzelf nog te jong vond om dood te gaan had ik direct één groot doel voor ogen en dat was om 50 jaar oud te worden en “Sarah” te zien. De chemokuren waren zwaar, maar ik heb mij er goed doorheen geslagen. Tijdens mijn chemokuren ben ik keihard gaan werken aan mijn conditie en kracht. Ook gezond eten was en is nog steeds mijn medicijn. Zoals het er tot nu toe uitziet mag ik op 31 augustus 2022 mijn 50e verjaardag vieren. 

De afgelopen jaren zag ik regelmatig goede doelen voorbijkomen waaronder vele City Swims. Hieraan had ik graag deelgenomen om geld op te halen voor kankeronderzoek, maar mijn gezonde verstand zei ook dat het niet erg slim was om in onzuiver water te zwemmen i.v.m. infectierisico.

Als voormalig sportinstructrice bleef het aan mij knagen. Totdat ik mijn sportieve idee deelde met de eigenaresse van Lifestyle Center Laarbeek (Ellen Tappel). Zij motiveerde mij om mijn droom werkelijkheid te laten worden. Het vieren van mijn 50e verjaardag d.m.v. een sportief evenement genaamd 50/50 Challenge.

Na verloop van tijd werd duidelijk dat dát alleen mogelijk was als ik een stichting zou oprichten. Dit i.v.m. verzekeringen en het openen van een bankrekening.

Op 17 februari 2022 is de Stichting Gééf om het Leven opgericht.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Gééf om het Leven bestaat uit de volgende personen:

Mevr. C. Hurks Voorzitter

Dhr. J. Tappel Penningmeester

Mevr. M. Vogels Secretaris

Het bestuur is belast met het beleid en de strategie van de stichting en de daaruit voortvloeiende operationele en bestuurlijke, dagelijkse gang van zaken van de stichting.

Verslaglegging

Jaarlijks zal door de Stichting Gééf om het Leven een jaarverslag en jaarrekening opgesteld en gepubliceerd worden, teneinde in alle transparantie naar alle stakeholders en geïnteresseerden verantwoording af te leggen en zichtbaar te maken dat de feitelijke en financiële gang van zaken bij de stichting volledig in lijn is met de doelstelling en het in dat verband vastgestelde beleid, in het bijzonder rondom de belofte dat de opbrengsten ten goede komen aan het goede doel.

Contact

Stichting Gééf om het Leven 

 www.geefomhetleven.nl 
Email: info@geefomhetleven.nl 

KvK nummer: 85541214  

IBAN: NL25INGB0395814375